Ambulant

Tot i que habitualment l’arxiu es troba situat a la seu de La fanzinoteca al carrer Santa Eulàlia de Barcelona, aquest projecte té una clara vocació itinerant instal·lant el mòdul ambulant de consulta en espais públics i privats per difondre el seu contingut i/o realitzant activitats (xerrades, projeccions, tallers, concerts, etc.) relacionades amb el món del fanzine.

En alguns casos La fanzinoteca actuem “d’ofici” programant en llocs del nostre interès, però estem oberts a que qualsevol espai, col·lectiu o centre pugui demanar la instal·lació del mòdul o la programació d’algunes activitats.

En aquest cas cal enviar un e-mail indicant l’entitat, col·lectiu o institució, les dates aproximades en què es desitja el mòdul o el tipus d’activitat a programar, i un breu text dels interessos que impulsen la demanda.

Les condicions de col · laboració es pactaran segons cada cas.

El mòdul ambulant

Es tracta un moble dissenyat i construït especialment des de i per a la fanzinoteca. Va ser realitzat amb làmines de cartró i està muntat sobre una base metàl · lica amb rodes. La seva funció és emmagatzemar unes 300 publicacions i a la vegada es transforma en un display expositiu.

Dimensions:

70 X 140 de base
98 alçada (Tancat)
161 alçada (Muntat)

El Modulo de la Fanzinoteca ambulant

El Modulo de la Fanzinoteca ambulant

La construcción del módulo:

La construcción del módulo La construcción del módulo La construcción del módulo La construcción del módulo La construcción del módulo La construcción del módulo La construcción del módulo La construcción del módulo La construcción del módulo El módulo de la Fanzinoteca ambulant El fondo, en el módulo de la Fanzinoteca ambulant El fondo, en el módulo de la Fanzinoteca ambulant

El Modulo de la Fanzinoteca ambulant

El Modulo de la Fanzinoteca ambulant