Informació

La fanzinoteca és un projecte que s’articula a partir d’un arxiu de fanzines, hand-made books i altres edicions de difícil classificació amb l’objectiu de difondre aquest tipus de publicacions i promoure un espai de pràctica, estudi i reflexió de les mateixes.

Entenem per fanzines [en general] aquelles publicacions independents editades en suport físic, produïdes amb mitjans de baix cost, distribuïdes de forma limitada, creades com un mitjà d’expressió directa i sense l’objecte de generar un benefici econòmic.

El projecte es desenvolupa des del desig de posar en valor aquest format editorial com a paradigma de pràctica cultural lliure, autogestionada, mutant i diversa que resisteix a l’obsolescència tecnològica. No es tracta tan sols d’un projecte romàntic, de tall vintage o fetitxista, sinó que respon a la necessitat de recuperar i compartir la passió per certes formes de fer i entendre  la cultura.

La fanzinoteca es va iniciar el 2005 com un espai de consulta permanent a Saladestar i al tancar aquest espai el projecte va prendre vida pròpia sota el nom de la fanzinoteca ambulant amb la construcció del mòdul itinerant  al maig del 2008. Al llarg d’aquests anys l’instal·lació del mòdul en espais culturals de molt diversa índole ha servit per anar definint tant una metodologia de classificació de les publicacions com la realització d’activitats  (tallers, xerrades, projeccions, concerts, etc.) relacionades amb el món del fanzine.

Enviaments i donacions

El fons de la fanzinoteca es nodreix de moltes formes, una d’elles és la donació de fons personals o institucionals, o autors que ens envien directament les seves publicacions. Tot aquest material queda arxivat a l’espai de la Fanzinoteca, esperant a ser catalogat i fotografiat per a entrar al fons, durant una de les sessions de tagging day.

Ens podeu fer arribar material que voleu que sigui part del nostre fons, per correu postal o personalment a:

Carrer Santa Eulàlia 21 – 1ª
08012 Barcelona

O escriure’ns al info@fanzinoteca.net

 


Segueix-nos a Facebook o  Instagram

 

Please check your feed, the data was entered incorrectly.